Return to site

Voor 2018? Een kristalheldere purpose!

Gisterenavond was Zuster Jeanne De Vos op de regionale televisie. Ze werd gehuldigd als ereburger van Kortenaken. Het deed me terugdenken aan 2006 toen ze de Vlerick Award ontving en aan 2005 toen ze genomineerd werd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het deed me de vraag stellen of ze dat als nederige zuster met haar 82 lentes wel allemaal nog steeds zou appreciëren, al die aandacht, lofbetuigingen en uiterlijke bombarie. Het deed me tegelijk vermoeden dat ze deze lofbetuigingen waarschijnlijk maar al te graag in ontvangst nam, zolang het maar ook haar zaak zou dienen. En dat doet het wel. Haar naambekendheid en de waardering voor haar werk zorgen voor aandacht voor haar ‘purpose’. Al meer dan 50 jaar streeft ze de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten in India na. Haar gedrevenheid is indrukwekkend. De helderheid van waar ze voor gaat een bijzonder waardevol kompas.

Het woord is gevallen. ‘Purpose’. Naar mijn mening, een belangrijke sleutel voor een zinvol leven. Naar mijn mening, een belangrijke sleutel om ook onze organisaties te bezielen. Maar wat is dat dan?

Le mot juste

Feedback op mijn boek ZEAL gaat zo nu en dan wel eens over het woordje ‘purpose’, dat het zelfs geschopt heeft tot hèt belangrijkste woord van het laatste deel van het boek. Niet zo eenvoudig om meteen te vatten wat daar dan juist mee bedoeld wordt. Het boek schept wel duidelijkheid, maar dan moet je het eerst al lezen. Waarom geen duidelijker, misschien Nederlands alternatief?

 

Gustave Flaubert, Frans schrijver, stond er voor bekend gebeten te zoeken naar het juiste woord. Hij was geen schrijver wiens teksten in een opwelling uit zijn pen rolden. Hij was een schrijver die dagenlang kon piekeren en zoeken naar dat éne juiste woord. ‘Le mot juste’ dat helemaal weergaf wat hij wou bedoelen. Ik ben Flaubert niet, helaas misschien, want het juiste woord om ‘purpose’ te vervangen, heb ik (nog) niet gevonden.

Is het misschien ‘drijfveer’? Ja! Het is wat ons drijft en tegelijk is een ‘purpose’ niet zomaar elke drijfveer. Het is een drijfveer die ons aanzet om een zinvolle bijdrage te leveren.

Is het misschien een ‘doelstelling’? Ja, dat ook! Het is iets dat je nastreeft en tegelijk iets bijna onbereikbaars, iets dat je wildste toekomstdromen taal geeft.

Is het misschien ‘de bedoeling’? Ja, ook dat! Het is jouw bedoeling of de bedoeling van je organisatie. Het omschrijft de reden van je bestaan en geeft tegelijk ook richting aan je handelen.

Is het misschien ‘zin’? Ja, die zeker! Een purpose geeft zin aan wie je bent en wat je doet en tegelijk overstijgt het je eigen behoeften en verlangens. Het moet ook zin hebben voor het grotere geheel waarin je leeft en werkt.

Allemaal dus, een beetje, en meer!

Wat heb ik er aan?

Als organisatie wordt het om tal van redenen steeds belangrijker helderheid te scheppen over de purpose. Die redenen worden uitvoerig uit de doeken gedaan in het boek ZEAL. De organisationele purpose gaat over het puzzelstukje dat nog ontbreekt als missie, visie, waarden en doelstellingen al helder zijn. Het is een hefboom om te bouwen aan de betrokkenheid van alle medewerkers. De purpose is niet iets wat je top down kan bepalen als CEO of als leidinggevende. Het is wel de collectieve optelsom van de purpose van alle leden van de organisatie. En vandaar, het is niet onbelangrijk om voor jezelf en voor je organisatie je eigen purpose helder te krijgen.

Zonder kan toch ook?

Iedereen heeft een purpose. Heel wat mensen hebben hun purpose niet helder. Ze worden geleefd. Ze vervullen de rollen die de maatschappij, hun organisatie, hun familie en vrienden hen opleggen. Ze hollen van hier naar daar. Ze werken om te leven. “Leven ze dan niet op het werk?”, vraag ik me soms af. “En dat lukt toch ook?”, hoor ik zo nu en dan. Klopt. Maar word je daar gelukkig van? Een tijdje terug verscheen het boek van Bronnie Ware, verpleegster in de palliatieve zorg. Ze verbaasde zich over de helderheid waarmee mensen aan het einde van hun leven hun leven overschouwden. Ze bracht de top vijf van zaken in kaart waar mensen het meest spijt van hadden, en wat stond op één? “Ik wou dat ik de moed had gehad om een leven te leiden trouw aan mezelf, niet het leven dat anderen van mij verwachtten.” Q.e.d.

En hoe kom ik er dan achter?

Door gewoon de volgende drie kernvragen te beantwoorden:

 • Waarom ben ik hier?
 • Wie ben ik?
 • Wat hoor ik te doen?

Dat was uiteraard een vleugje ironie. Vaak is het niet zo gemakkelijk. Voor de meeste mensen zijn deze vragen veel te groot en alomvattend om meteen te kunnen beantwoorden. Er zijn gelukkig heel wat hulpmiddelen en truken om erachter te komen wat jouw purpose is. In essentie komt het er op neer om in de spiegel te durven en leren kijken. Stel jezelf de juiste tussenvragen en probeer ze niet meteen te beantwoorden. Voel je comfortabel bij het nog niet juist weten wat je purpose is. Taal geven aan je purpose is als het rijpen van goede wijn, je kan het niet overhaasten. Vijf tips bij je zoektocht:

 1. Ga in dialoog: open het gesprek over je purpose met je partner, je collega, je coach, etc. In de interactie zal je steeds meer ontdekken wat jou drijft. Goede coaches hebben vaak heel wat tools in hun rugzak om je hierbij te helpen en je zoektocht te versnellen.
 2. Maak het stil: in de drukte en de ‘rat race’ van vandaag is het een hele uitdaging om dichter bij jezelf te komen. Maak bewust tijd. Bouw bewust stilte in, momenten van reflectie, om steeds meer dan enkel het tipje van je sluier op te tillen.
 3. Kies voor imperfectie: de manier waarop je je purpose omschrijft, hoeft niet perfect te zijn. Meer nog, het zal en kan niet perfect zijn. Voor de liefhebbers van Flaubert, mijn favoriete quote: 
   

  “La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les ours, quand on voudrait attendrir les étoiles.”
   

  (vrij vertaald: "Taal is als een geblutste ketel waar we op kloppen, wat misschien wel beren doet dansen, maar niet de sterren die we willen doen bewegen, ontroert.")
   

 4. Schaaf je purpose bij: een purpose verandert. Je levenservaring neemt toe. De manier waarop je je purpose wil uitleggen evolueert. De accenten die je in verschillende levensfasen wil leggen, verschuiven.
 5. Ervaar de kracht: probeer je purpose uit. Als je je purpose begint te delen, zal je versteld staan over wat het met je doet. Je purpose uitspreken, verandert je eigen bewustzijn en focus. Je purpose uitspreken, beïnvloedt anderen. Je zal jezelf verbazen wat er op je pad komt.

Mijn purpose: bouwen aan een duurzame, mensvriendelijke wereld via organisaties. En die van jou?